Wonen met Gemak, Mijn Huis Past

1. Doel en uitgangspunten

In het voorjaar 2019 is een werkgroep gestart met de voorbereiding van het project ‘Wonen met Gemak’. Door een overheidsmaatregel zijn de verzorgingshuizen gesloten en een opname in een verpleeghuis is zeer beperkt. De essentie van het project is senioren van 65++ bewust te maken dat zij langer thuis moeten blijven wonen en wat zij kunnen doen om dit veilig en comfortabel mogelijk te maken. Doel van het project is om enerzijds via een website informatie te geven en anderzijds met een gratis wooncheck, waarbij de bewoner samen met een woonadviseur de woning bekijkt, om te laten zien waar verbeteringen mogelijk zijn.

Door veel problemen met het servicepunt van Wonen met Gemak in Breda is in overleg met de Gemeente en Rabobank medio 2020 besloten tot het vestigen van een nieuw en zelfstandig servicepunt. Hierbij is de essentie van het project Wonen met Gemak gehandhaafd en vertaald in een nieuwe omgeving ‘Mijn Huis Past’. Deze vertaalslag is op 1 januari 2021 gerealiseerd. De woonchecks zijn inmiddels gestart in de Geldropse wijk De Akert.