Home

Welkom bij Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo

Stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo (SBG-M) is een vrijwilligersorganisatie, opgericht om de maatschappelijke belangen van de senioren (iedereen boven de 50) in de gemeente Geldrop-Mierlo te behartigen.

Seniorenbelangen is een samenwerkingsverband van de drie seniorenorganisaties die in de gemeente actief zijn (KBO Geldrop, De Kersenplukkers Mierlo en PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende).

Op bestuurlijk niveau is er regulier overleg met de wethouder die het seniorenbeleid in zijn portefeuille heeft.

Elders op deze website vindt u meer uitgebreide informatie over het beleid van Seniorenbelangen en over de wijze waarop dit door bestuur en werkgroepen wordt ingevuld.

 

Senioren en de coronacrisis

Mensen willen mensen helpen en er ontstaan nieuwe wegen om elkaar te ondersteunen en indien nodig van dienst te zijn. Senioren heten nu de meest kwetsbare groep te zijn. Maar dan gaan we voorbij aan het feit dat juist onder ons heel veel ervaring, creativiteit en vindingrijkheid aanwezig is en daar wordt steeds meer gebruik van gemaakt. Laten we daar met en voor elkaar volop gebruik van maken. Ook al kunnen we elkaar voorlopig niet meer opzoeken of samen onze ontspanning beleven, we wonen en leven nog steeds aan 'de goede kant' van moeder aarde, waar de overlevingskansen nog ruim aanwezig zijn en waar we kunnen delen aan en met elkaar.

'Hoe meer je deelt, hoe minder je tekort komt'

Van welke mogelijkheden kunnen wij wel gebruik maken binnen onze leefgemeenschap?

1. We kennen zeker een aantal mensen binnen onze ontspannings- of werkgroepen. Bel elkaar eens en vraag hoe het met haar of hem gaat? Dit werkt tweezijdig en werkt positief.

2. Onze vrijwillige ouderenadviseurs en cliëntondersteuners. Ze zijn opgeleid om te helpen met vragen op uiteenlopende gebieden binnen het sociale domein, variërend van passende dag invulling of zorgtoeslag of hulp van aanvraag tot toekenning van een gemeentelijke voorziening en bij een bezwaarprocedure tegen een afgegeven besluit. Zij zijn een onafhankelijke werkgroep binnen Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo. Zij zijn telefonisch bereikbaar om te luisteren en u te helpen en adviseren. Telefoon : 06-13946383

3. Voor elkaar Geldrop-Mierlo, is een website waar mensen die een hulpvraag hebben en vrijwilligers die willen helpen elkaar kunnen vinden onder het motto 'laten we er voor elkaar zijn als we niet met elkaar kunnen zijn'. In het team van voor elkaar Geldrop-Mierlo zitten vrijwilligers van Steunpunt Vrijwilligers van de LEVgroep (0492-598989) en de gemeente Geldrop Mierlo (040-2893893).

4. Medewerkers van de LEVgroep (Leven en verbinden) kunnen u verder helpen met uw vraag. Tel. 06-41516453 of 06-40288411.

5. Rode Kruis Hulplijn (landelijk nummer): 070-4455888

 

 Verenigingen SBG M