Sociale Dienstverlening

1. Introductie

Sociale dienstverlening betekent hulp geven aan senioren wanneer zij extra hulp nodig hebben vanwege ouderdom, ziekte of een beperking. Denk hierbij aan hulp in de huishouding, aanpassingen in huis, vervoersmiddelen en begeleiding bij sociale contacten. Deze hulp wordt geboden door een onafhankelijke groep Vrijwillige Ouderen Adviseurs en een onafhankelijke groep Cliëntondersteuners.

 

2. Ouderenadviseurs

Ouderenadviseurs zijn getrainde vrijwilligers die mensen helpen de weg te vinden bij een hulpvraag. Een ouderenadviseur geeft advies over de mogelijkheden, omdat zij de weg en het aanbod weten in uw gemeente Geldrop-Mierlo.

Zij geven o.a. ondersteuning bij het:

  • behoud van eigen regie
  • langer zelfstandig kunnen blijven wonen
  • wegwijs maken op het gebied van voorzieningen

 

3. Cliëntondersteuners

Cliëntondersteuners helpen actief bij het vinden van passende oplossingen voor uw hulpvraag.

Zij geven o.a. ondersteuning bij het:

  • helder maken van uw zorgvraag
  • in kaart brengen van uw sociaal netwerk
  • Voorbereiden en eventueel aanwezigheid bij een keukentafelgesprek
  • Voeren van een gesprek ter versterking van de eigen regie
  • Zoeken naar algemene oplossingen